Kriminalvården logotyp

”Vi satsar på UX-design!”


Josefin och Marlene står utanför ingången till Kriminalvården. Josefin har mörkt långt hår, Marlene har ljust hår i en fläta.

Josefin och Marlene jobbar med utveckling av KVR, som är Kriminalvårdens kärnsystem, där uppgifterna om alla klienter hanteras.

Marlene är chef för gruppen som jobbar med utveckling av KVR, som är Kriminalvårdens kärnsystem, där uppgifterna om alla klienter hanteras.

– Det är ett 18 år gammalt system och används av ca 13 000 kriminalvårdare, och även av poliser. Nu pågår en storsatsning på 40 miljoner, projektet Modernisering Klientsystem. I projektet har vi bland annat gjort ett val av teknik för nya delar som byggs i KVR, vi kommer även successivt lyfta delar i KVR från den äldre tekniken till den nya, webbaserade. Den nya webbtekniken innebär nya gränssnitt, och där kommer våra UX-designers in! Vi vill att det ska bli bra för användarna i verksamheten, det måste vara lätt att jobba i och det ska gå snabbt. Vårt primära fokus är att göra det enkelt, inte snyggt.

– Hittills har UX-kompetens inte vara lika vanligt i Kriminalvården som i andra myndigheter. Men det har börjat sprida sig och vi har ett jättetryck på UX-designers i uppdragen vilket är jätteroligt!

Josefin är kognitionsvetare och började på Kriminalvården i somras som en av fem medarbetare i UX teamet.

Jag jobbar med att samla in behov samt designa och utvärdera flöden. Det är annorlunda mot i skolan, man följer inte riktigt hela processen i arbetslivet. Hittills har vi inte jobbat så mycket med slutanvändarna, men det kommer. Användartester är så viktiga. Många har inte heller hört talas om UX eller vet vad vi gör. Men vi är proffs på gränssnitt och att designa användarcentrerade flöden. Vi bryter ny mark och det är kul!

TILL TOPPEN