Kriminalvården logotyp

Resan med Utsikt- frivårdsappen


Roger, projektledare, står i kontorslandskap.

Roger Sjöberg, projektledare i pilotprojektet.

Kriminalvården vill verka för digitalisering och innovation och förbättra klienternas chanser att förändra sitt liv bl.a. genom smarta tekniska lösningar. Appen Utsikt är ett bra exempel på det. Utsikt finns i klienters smartphones för att behandlingen ska bli mer intensiv och hen lättare ska kunna uppnå sina mål om ett liv utan kriminalitet. 

ROGER SJÖBERG, PROJEKTLEDARE I PILOTPROJEKTET

Att driva Utsikt har varit spännande och lärorikt. Alla inblandade har varit väldigt engagerade. Det har varit viktigt att ta fram en prototyp som är förankrad innan den tekniska utvecklingen startade.

Ideella stödorganisationer för före detta kriminella deltog i referensgruppen tillsammans med personal på Kriminalvården. Detta tillsammans med intervjuer med intagna gav ett bra underlag. Efter en grundlig genomgång av innehåll, navigering och grafisk utformning testade vi oss fram till en slutlig prototyp inom referensgruppen.

Den stora utmaningen var sedan att på ett tillräckligt säkert sätt koppla ihop appen Utsikt i klientens egna smartphone med Kriminalvårdens system. Här har Utsikt förhoppningsvis varit ett läroprojekt som brutit ny mark inom många områden. En ny digital kanal som vi hoppas går att använda till mycket mer.

 

 

Jerry Simonsson står framför en röd gardin.

Tänk att få utveckla en app som känns naturlig att använda! - Jerry Simonsson, verksamhetsutvecklare,

JERRY SIMONSSON, VERKSAMHETSUTVECKLARE

För mig är appen Utsikt, Krimtech i verkligheten, säger Jerry Simonsson. Idén om en app som skulle kunna hjälpa klienter med övningar och uppgifter kom från medarbetare som jobbar ute på frivårdskontor nära klienterna.

Tänk att få utveckla en app som känns naturlig att använda! Det har inte varit problemfritt, det måste erkännas. Jag har fått påminna mig om att Utsikt inte bara är den första mobilappen som svensk kriminalvård tagit fram utan även en av de mest avancerade apparna i världen som utvecklats inom ramen för kriminalvård.

 

Läs mer om Utsikt - frivårdsappen

TILL TOPPEN