Kriminalvården logotyp

2018-07-13

Resan med Utsikt- frivårdsappen


bild

Kriminalvården ligger i startgroparna - Amanda Nordkvist, student och blivande trainee

Amanda Nordkvist, student och blivande trainee

I vårt examensarbete tittade vi på vilken verksamhetsnytta applikationen Utsikt kan ha. Appen finns i klientens smartphone för att behandlingen ska bli mer intensiv och hen lättare ska kunna uppnå sina mål om ett liv utan kriminalitet. Kriminalvården ligger i startgroparna för digitalisering och innovation och vill verkligen förbättra klienternas chanser att förändra sitt liv bl.a. genom smarta tekniska lösningar. Utsikt är ett bra exempel på det.

 

 

Roger Sjöberg, projektledare i pilotprojektet

Roger Sjöberg, projektledare i pilotprojektet

Att driva Utsikt har varit spännande och lärorikt. Alla inblandade har varit väldigt engagerade. Det har varit viktigt att ta fram en prototyp som är förankrad innan den tekniska utvecklingen startade.

Ideella stödorganisationer för före detta kriminella deltog i referensgruppen tillsammans med personal på Kriminalvården. Detta tillsammans med intervjuer med intagna gav ett bra underlag. Efter en grundlig genomgång av innehåll, navigering och grafisk utformning testade vi oss fram till en slutlig prototyp inom referensgruppen.

Den stora utmaningen var sedan att på ett tillräckligt säkert sätt koppla ihop appen Utsikt i klientens egna smartphone med Kriminalvårdens system. Här har Utsikt förhoppningsvis varit ett läroprojekt som brutit ny mark inom många områden. En ny digital kanal som vi hoppas går att använda till mycket mer.

 

 

Tänk att få utveckla en app som känns naturlig att använda! - Jerry Simonsson, verksamhetsutvecklare,

Jerry Simonsson, verksamhetsutvecklare

För mig är appen Utsikt, Krimtech i verkligheten, säger Jerry Simonsson. Idén om en app som skulle kunna hjälpa klienter med övningar och uppgifter kom från medarbetare som jobbar ute på frivårdskontor nära klienterna.

Tänk att få utveckla en app som känns naturlig att använda! Det har inte varit problemfritt, det måste erkännas. Jag har fått påminna mig om att Utsikt inte bara är den första mobilappen som svensk kriminalvård tagit fram utan även en av de mest avancerade apparna i världen som utvecklats inom ramen för kriminalvård.

 

Läs mer om Utsikt - frivårdsappen


2018-04-30

Högt i tak med många kompetenta jobbarkompisar


bild

Det roligaste med jobbet är att få vara delaktig när vi tar fram applikationerna, man får vara med och påverka och utforma produkten från början till slut.

Eftersom vi är en konsultdriven verksamhet får vi hela tiden jobba med spetskompetenser inom varje område, det är bra för min egen vidareutveckling och det är högt i tak med många kompetenta jobbarkompisar. Ofta får man in ett krav att man vill ha någonting och så slutar det med att vi gör en helt ny lösning där vi lyckas förenkla och förbättra en applikation så att den blir bättre och mera användarvänlig.

Innovation i min vardag kan vara så enkelt som att bygga en applikation som förenklar vardagen för oss som jobbar i Kriminalvården. Om man ska sväva iväg lite så skulle VR-tekniken och 3d kameror kunna användas vid distanskontakt med familj och närstående till den som sitter inne, för att skapa en upplevense av att man är i samma rum. Det vore fint.

/Filip - Systemutvecklare


2018-04-25

Det vi gör är viktigt


bild

Det bästa med mitt jobb på Kriminalvården är att det vi gör är viktigt och att vi har roligt på jobbet.

Om du var min kollega skulle du få vara med och förändra både dig själv, IT-verksamheten och livet för klienten. Jag tänker att om vi vågar tänka utanför boxen och prova innovativa lösningar så kommer vi att kunna göra vardagen drägligare för den som är frihetsberövad och också rusta dem bättre för att komma in i samhället igen!

/Lisa - Tf. Gruppchef Leveransstöd

TILL TOPPEN